ตัวยืน

ภาษาอังกฤษ


n leader
คำอธิบาย: ผู้ที่เป็นหลักในการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นตัวหลัก สำหรับให้คนอื่นมาเป็นคู่ชิงตำแหน่ง (ใช้แก่กีฬา)
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหลัก , ตัวสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , principal , main
คำตรงข้าม: ตัวรอง
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบตีปิงปองตั้งแต่เล็กจนโตถึงขั้นเป็นตัวยืนทีมมัธยมและมหาวิทยาลัย
n leader
คำอธิบาย: ผู้ที่เป็นหลักในการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นตัวหลัก สำหรับให้คนอื่นมาเป็นคู่ชิงตำแหน่ง (ใช้แก่กีฬา)
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหลัก , ตัวสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , principal , main
คำตรงข้าม: ตัวรอง
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบตีปิงปองตั้งแต่เล็กจนโตถึงขั้นเป็นตัวยืนทีมมัธยมและมหาวิทยาลัย