ตัวยับยั้ง

ภาษาอังกฤษ


n inhibitor
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้เกิดการหยุดพักหรือหยุดชะงักการกระทำออกไปก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: restraint , restriction