ตัวพิมพ์

ภาษาอังกฤษ


n types
คำที่เกี่ยวข้อง: type faces
n type
คำอธิบาย: ตัวอักษรที่เกิดจากการพิมพ์ไม่ใช้เกิดจากการเขียนด้วยลายมือ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวอักษร
คำที่เกี่ยวข้อง: print hand
คำตรงข้าม: ตัวเขียน
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบตัวพิมพ์มากกว่าตัวเขียนเพราะอ่านง่ายกว่า