ตัวพระ

ภาษาอังกฤษ


n actor
คำอธิบาย: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบชาย, พระเอกในเรื่องลิเก ละคร
หน่วยนับ: ตัว, คน
คำที่เกี่ยวข้อง: lead , leading role , protagonist
คำตรงข้าม: ตัวนาง
ตัวอย่างประโยค: เธอรำละครเป็นตัวพระ