ตัวปัญหา

ภาษาอังกฤษ


n problem
คำอธิบาย: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: ปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: trouble , question , riddle , puzzle
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด
n problem
คำอธิบาย: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
คำที่เกี่ยวข้อง: trouble , question , riddle , puzzle
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด