ตัวประกัน

ภาษาอังกฤษ


n hostage
คำอธิบาย: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: เชลย , ตัวจำนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง
n hostage
คำอธิบาย: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: เชลย , ตัวจำนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง