ตัวประกอบ

ภาษาอังกฤษ


n factor
คำอธิบาย: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: องค์ประกอบ , ส่วนประกอบ
n minor role
คำอธิบาย: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
หน่วยนับ: ตัว,คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวรอง , ผู้แสดงประกอบ , พระรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: supporting role , supporting character , supporting actor , supporting actress , minor role , supporting role
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน
n factor
คำอธิบาย: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: องค์ประกอบ , ส่วนประกอบ
n minor role
คำอธิบาย: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
หน่วยนับ: ตัว, คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวรอง , ผู้แสดงประกอบ , พระรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: supporting role , supporting character , supporting actor , supporting actress , minor role , supporting role
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน