ตัวบึ้ง

ภาษาอังกฤษ


n malopacus
ความหมายเหมือนกับ: ก่ำบึ้ง , อีบึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: large gnatlike insect
n Malopaeus albstriatus
ความหมายเหมือนกับ: ก่ำบึ้ง , อีบึ้ง