ตัวนำยิ่งยวด

ภาษาอังกฤษ


n superconductor
n superconductor