ตัวนาง

ภาษาอังกฤษ


n heroine
คำอธิบาย: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
หน่วยนับ: ตัว,คน
ความหมายเหมือนกับ: นางเอก
คำที่เกี่ยวข้อง: actress , leading lady , dancing girl
คำตรงข้าม: ตัวพระ , ตัวพระเอก
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี
n heroine
คำอธิบาย: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
หน่วยนับ: ตัว,คน
ความหมายเหมือนกับ: นางเอก
คำที่เกี่ยวข้อง: actress , leading lady , dancing girl
คำตรงข้าม: ตัวพระ , ตัวพระเอก
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี