ตัวทำละลาย

ภาษาอังกฤษ


n solvent
คำอธิบาย: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตัวอย่างประโยค: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ
n solvent
คำอธิบาย: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตัวอย่างประโยค: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ