ตัวถ่วงความเจริญ

ภาษาอังกฤษ


n hindrance
คำที่เกี่ยวข้อง: barrier , obstruction , impediment