ตัวถ่วง

ภาษาอังกฤษ


n hindrance
ความหมายเหมือนกับ: ตัวถ่วงความเจริญ
คำที่เกี่ยวข้อง: barrier , obstruction , impediment
ตัวอย่างประโยค: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา