ตัวถัง

ภาษาอังกฤษ


n body of a car
คำอธิบาย: ส่วนประกอบภายนอกของรถยนต์ครอบเครื่องยนต์ไว้ให้มีความสวยงามทำจากเหล็ก
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: coach-work , vehicle body
ตัวอย่างประโยค: รถบิ๊กฟุตมีตัวถังที่แข็งแรงมากเนื่องจากประกอบมาจากเหล็กชนิดพิเศษ
n body of a car
คำอธิบาย: ส่วนประกอบภายนอกของรถยนต์ครอบเครื่องยนต์ไว้ให้มีความสวยงามทำจากเหล็ก
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: coach-work , vehicle body
ตัวอย่างประโยค: รถบิ๊กฟุตมีตัวถังที่แข็งแรงมากเนื่องจากประกอบมาจากเหล็กชนิดพิเศษ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top