ตัวถนน

ภาษาอังกฤษ


n road
ความหมายเหมือนกับ: ถนน
คำที่เกี่ยวข้อง: highway