ตัวต้นเหตุ

ภาษาอังกฤษ


n culprit
ความหมายเหมือนกับ: ตัวการ
คำที่เกี่ยวข้อง: prime , principal , important one , chief instigator , ringleader , head a conspiracy
n culprit
ความหมายเหมือนกับ: ตัวการ
คำที่เกี่ยวข้อง: prime , principal , important one , chief instigator , ringleader , head a conspiracy