ตัวต่อตัว

ภาษาอังกฤษ


adv man to man
คำอธิบาย: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
คำที่เกี่ยวข้อง: one per one , hand to hand , face to face , word for word , between two persons
คำตรงข้าม: รุม
ตัวอย่างประโยค: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม
adv man to man
คำอธิบาย: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
คำที่เกี่ยวข้อง: one per one , hand to hand , face to face , word for word , between two persons
คำตรงข้าม: รุม
ตัวอย่างประโยค: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม