ตัวต่อ

ภาษาอังกฤษ


n jigsaw puzzle
คำอธิบาย: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา
หน่วยนับ: ตัว, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ภาพต่อ , จิกซอว์
คำที่เกี่ยวข้อง: picture puzzle
ตัวอย่างประโยค: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ
n wasp
คำอธิบาย: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ต้นนั้นมีรังของตัวต่ออยู่