ตัวตุ๊ย

ภาษาอังกฤษ


n comedian
คำที่เกี่ยวข้อง: funny guy , buffoon , comic , clown