ตัวตุ่น

ภาษาอังกฤษ


n Talpa micrura
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่น , ติ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo rat
ตัวอย่างประโยค: ตัวตุ่นมักอาศัยอยู่ในรู
n mole
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่น , ติ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo rat , Talpa micrura
ตัวอย่างประโยค: ตัวตุ่นมักอาศัยอยู่ในรู