ตัวตึก

ภาษาอังกฤษ


n building
คำที่เกี่ยวข้อง: house , structure