ตัวตายตัวแทน

ภาษาอังกฤษ


n successor
คำอธิบาย: บุคคลที่มาสืบช่วงภารกิจของผู้ที่ตายไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทน
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายคนโตสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของคุณพ่อในการบริหารกิจการได้