ตัวตั้งตัวตี

ภาษาอังกฤษ


n principle person
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทำงานอย่างออกหน้าออกตา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวดำเนินการ , ผู้ดำเนินการ
คำที่เกี่ยวข้อง: responsible person , core number , mainstay , central figure
ตัวอย่างประโยค: ท่านรองอธิการบดีตอบตกลงเป็นตัวตั้งตัวตีในการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน