ตัวตลก

ภาษาอังกฤษ


n joker
ความหมายเหมือนกับ: จำอวด
คำที่เกี่ยวข้อง: clown , buffoon , jester


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top