ตัวตลก

ภาษาอังกฤษ


n joker
ความหมายเหมือนกับ: จำอวด
คำที่เกี่ยวข้อง: clown , buffoon , jester