ตัวตรง

ภาษาอังกฤษ


adv straight
คำอธิบาย: อย่างเป็นแนวตรงไม่คดโค้งหรืองอเอียง
ความหมายเหมือนกับ: แนวตรง
คำที่เกี่ยวข้อง: upright , vertically
ตัวอย่างประโยค: วิธีการนั่งไม่ให้ปวดหลังคือการนั่งตัวตรง ไม่นั่งไขว่ห้าง
n regular script
คำอธิบาย: ตัวอักษรที่มีความตรงไม่เอนเบี้ยว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบรรจง
คำที่เกี่ยวข้อง: non-italic character
ตัวอย่างประโยค: แบบกำหนดให้ใช้ตัวตรงแทนตัวเอียงเหมือนกันหมด