ตัวดำเนินการ

ภาษาอังกฤษ


n principle person
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดำเนินการ
คำที่เกี่ยวข้อง: responsible person , core number , mainstay , central figure