ตัวชูโรง

ภาษาอังกฤษ


n leading actor/actress
ความหมายเหมือนกับ: ตัวสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: principal actor/actress