ตัวชี้นำ

ภาษาอังกฤษ


n guideline
คำอธิบาย: สิ่งที่ช่วยแนะแนวทางให้ปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค: ราคาสินค้าเป็นตัวชี้นำในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
n guideline
คำอธิบาย: สิ่งที่ช่วยแนะแนวทางให้ปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค: ราคาสินค้าเป็นตัวชี้นำในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top