ตัวฉกาจ

ภาษาอังกฤษ


adj master
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะเก่งกาจ, ดุร้ายกล้าแกร่ง
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขามักแสดงเป็นวายร้ายตัวฉกาจแทบทุกเรื่อง