ตัวจี๊ด

ภาษาอังกฤษ


n trichina
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: หนอนด้น , พยาธิตัวจี๊ด
คำที่เกี่ยวข้อง: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae)
ตัวอย่างประโยค: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้น ๆ ของคน
n trichina
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: หนอนด้น , พยาธิตัวจี๊ด
คำที่เกี่ยวข้อง: Gnathostoma spinigerum
ตัวอย่างประโยค: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้นๆ ของคน