ตัวจำนำ

ภาษาอังกฤษ


n hostage
คำอธิบาย: ตัวแทนที่ให้อยู่เป็นประกันในความซื่อตรงมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ตัวประกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่เอาตัวหลานสาวเขาไว้เป็นตัวจำนำหนี้ของเขา
n hostage
คำอธิบาย: ตัวแทนที่ให้อยู่เป็นประกันในความซื่อตรงมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ตัวประกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่เอาตัวหลานสาวเขาไว้เป็นตัวจำนำหนี้ของเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top