ตัวคูณ

ภาษาอังกฤษ


n multiplier
คำอธิบาย: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด
n multiplier
คำอธิบาย: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด