ตัวกำหนด

ภาษาอังกฤษ


n determination
คำอธิบาย: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: decision
ตัวอย่างประโยค: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง
n determination
คำอธิบาย: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: decision
ตัวอย่างประโยค: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง