ตัวการันต์

ภาษาอังกฤษ


n mark dictate in a silent letter
ความหมายเหมือนกับ: การันต์
คำที่เกี่ยวข้อง: a silent letter , sign of silence , voiceless mark
n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
ความหมายเหมือนกับ: ทัณฑฆาต , เครื่องหมายการันต์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top