ตัวการ

ภาษาอังกฤษ


n cause
คำอธิบาย: สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเหตุ , สาเหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: reason , origin , source , motive
ตัวอย่างประโยค: ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย
n culprit
คำอธิบาย: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , proxy , ringleader
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน
n culprit
คำอธิบาย: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , proxy , ringleader
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน
n cause
คำอธิบาย: สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเหตุ , สาเหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: reason , origin , source , motive
ตัวอย่างประโยค: ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย