ตัวกวน

ภาษาอังกฤษ


n meddler
ความหมายเหมือนกับ: ตัวป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: nuisance , troublesome person