ตัวกลาง

ภาษาอังกฤษ


n medium
คำอธิบาย: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: mean , average
ตัวอย่างประโยค: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข
n mean
คำอธิบาย: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: average
ตัวอย่างประโยค: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข
n middleman
คำอธิบาย: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ความหมายเหมือนกับ: คนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: intermediary , go-between
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป
n medium
คำอธิบาย: สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: สื่อกลาง
ตัวอย่างประโยค: เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวกลางมากระทบหูเรา
n middleman
คำอธิบาย: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ความหมายเหมือนกับ: คนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: intermediary , go-between
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป