ตัวกลั่น

ภาษาอังกฤษ


n outstanding
คำอธิบาย: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
หน่วยนับ: ตัว, คน
คำที่เกี่ยวข้อง: prominence , eminence , out of common run , carefully chosen person , chosen one
ตัวอย่างประโยค: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ
n outstanding
คำอธิบาย: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
หน่วยนับ: ตัว, คน
คำที่เกี่ยวข้อง: prominence , eminence , out of common run , carefully chosen person , chosen one
ตัวอย่างประโยค: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ