ตัวกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


n law
คำที่เกี่ยวข้อง: statute , legal provision , section , rule