ตัว

ภาษาอังกฤษ


pron you
คำอธิบาย: ใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันที่สนิทกัน
ตัวอย่างประโยค: ตัวจะไปเที่ยวกับพวกเราไหม
clas numerative noun for animals and things
คำอธิบาย: ลักษณะนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า 5 ตัว ตะปู 3 ตัว
ตัวอย่างประโยค: ภายในห้องนี้เป็นห้องโล่ง มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว
pron you
คำอธิบาย: ใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันที่สนิทกัน
ตัวอย่างประโยค: ตัวจะไปเที่ยวกับพวกเราไหม
clas numerative noun for animals and things
คำอธิบาย: ลักษณนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า 5 ตัว ตะปู 3 ตัว
ตัวอย่างประโยค: ภายในห้องนี้เป็นห้องโล่ง มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว
n body
คำอธิบาย: คำใช้เรียกแทนคน สัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ
ความหมายเหมือนกับ: รูป , ตน , ร่างกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: figure , physique , form , frame , shape , build
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนานาประการเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรา