ตับไตไส้พุง

ภาษาอังกฤษ


n entrails
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใน
คำที่เกี่ยวข้อง: viscera , bowels


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top