ตับไตไส้พุง

ภาษาอังกฤษ


n entrails
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใน
คำที่เกี่ยวข้อง: viscera , bowels