ตับแลบ

ภาษาอังกฤษ


adv tiredly
คำอธิบาย: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ความหมายเหมือนกับ: เหนื่อยหอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: wearily
ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย