ตับแข็ง

ภาษาอังกฤษ


n cirrhosis of the liver
คำอธิบาย: ชื่อโรคเรื้อรังที่เกิดแก่ตับ ทำให้เนื้อเยื่อของตับหดตัวและมีจำนวนน้อยลง ส่วนเนื้อเยื่อยึดต่อมีจำนวนมากขึ้นผิดปกติ มักทำให้เกิดอาการบวมที่ท้อง ตาเหลือง ซึม หมดสติ และอาเจียนเป็นโลหิต
ความหมายเหมือนกับ: โรคตับแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นโรคตับแข็งเนื่องจากเขาดื่มสุรามาก