ตับอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n pancreas
คำอธิบาย: ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับน้ำย่อยอาหาร สร้างอินซูลิน
หน่วยนับ: อัน
ตัวอย่างประโยค: คนขณะมีชีวิตมีตับอ่อนสีเหลืองนุ่ม รูปร่างคล้ายตัวลูกน้ำยาวประมาณ 12.5 – 15 เซนติเมตร
n pancreas
คำอธิบาย: ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับน้ำย่อยอาหาร สร้างอินซูลิน
หน่วยนับ: อัน
ตัวอย่างประโยค: ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลิน