ตับอักเสบ

ภาษาอังกฤษ


n hepatitis
คำอธิบาย: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตัวอย่างประโยค: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ
n hepatitis
คำอธิบาย: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตัวอย่างประโยค: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ