ตับปิ้ง

ภาษาอังกฤษ


n shield suspended over the pubic portion of a small girl
คำอธิบาย: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
หน่วยนับ: อัน, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ตะปิ้ง , จับปิ้ง , กระจับปิ้ง , จะปิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: modesty shield of gold or silver for little girl , ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต
n shield suspended over the pubic portion of a small girl
คำอธิบาย: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
หน่วยนับ: อัน, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ตะปิ้ง , จับปิ้ง , กระจับปิ้ง , จะปิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: modesty shield of gold or silver for little girl , ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต