ตับ

ภาษาอังกฤษ


clas row
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกของที่เรียงกันเป็นแถว
ความหมายเหมือนกับ: แผง
คำที่เกี่ยวข้อง: line
ตัวอย่างประโยค: น้องชายซื้อประทัดมาเล่นในวันตรุษจีนหลายตับ
n (in a) row
คำอธิบาย: เรียกของที่ผูก ตั้ง หรือวางเรียงกันเป็นแถว
ความหมายเหมือนกับ: แถว
คำที่เกี่ยวข้อง: (in a) line , (in a) rank
ตัวอย่างประโยค: รถเก๋งงามหรูจอดเป็นตับอยู่ในโรงรถ
n liver
คำอธิบาย: ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างน้ำดีและโปรตีนบางชนิด ทำลายพิษ เป็นต้น
หน่วยนับ: กลีบ, ตับ
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณสุราที่ถูกบริโภคเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ตับ