ตันอกตันใจ

ภาษาอังกฤษ


v constrain
คำอธิบาย: ตัดสินใจไม่ถูก
ความหมายเหมือนกับ: อัดอั้นใจ , อึดอัดใจ , สับสน , ตีบตันใจ , อัดอั้นตันใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: depress , downcast , melancholy , be at one´s wit end , be helpless
คำตรงข้าม: โล่งอก , โล่งใจ
ตัวอย่างประโยค: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ