ตันปัญญา

ภาษาอังกฤษ


v have no idea
คำอธิบาย: คิดอะไรไม่ออก
ความหมายเหมือนกับ: จนปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: be at the end of one´s wit , have no alternative , be stumped , at the end of one´s tether
ตัวอย่างประโยค: เวลามีปัญหาเขาต้องปรึกษาคนอื่นๆ เพราะเขาตันปัญญาจริงๆ