ตัน

ภาษาอังกฤษ


v clog
คำอธิบาย: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: block , choke , (get) stuck
คำตรงข้าม: กลวง , ทะลุ
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น
clas ton
ความหมายเหมือนกับ: หนึ่งพันกิโลกรัม
ตัวอย่างประโยค: ขยะตกค้างในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 ตัน